#โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา #ประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

#โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา #ประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช #ระยะทางจากวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง #กรุงเทพมหานคร -#วัดเขาพระทอง รวมระยะทาง 810.4 กม. เพื่อหวังให้พุทธศาสนิกชนจากทิศทั้ง 4 และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกัน
#โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา #ประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช #ระยะทางจากวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง #กรุงเทพมหานคร#วัดเขาพระทอง รวมระยะทาง 810.4 กม. เพื่อหวังให้พุทธศาสนิกชนจากทิศทั้ง 4 และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างอุโบสถ์วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บริจาคเงินสั่งสมเสบียงบุญร่วมส้างโบสถ์วัดเขาพระทอง
@ร่วมกองบุญได้ที่
#ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: กองทุนเสบียงบุญ สร้างโบถส์ วัดเขาพระทอง
หมายเลขบัญชี 822-0-63803-6
วัดเขาพระทอง​ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด​ จ.นครศรีธรรมราช
#ติดต่อสอบถาม
โทร 094-795-2998
พระมหาอารยนันต์
Copyright © 2021 KHAOPHRATHONGTEMPLE. All rights reserved.