ขอเชิญร่วมสร้าง กุฏิสงฆ์-กุฏิกรรมฐาน พระประจำพรรษา วัดเขาพระทอง

ปัจจุบันการดำเนินการสร้างวัดได้รับความอุปถัมภ์ จากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นลำดับมา ปัจจุบันก็ยังดำเนินการสร้างอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ

ในการนี้จึงขอบอกบุญสาธุ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ “สร้างกุฎิสงฆ์-กุฏิกรรมฐาน” พระประจำพรรษา วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมบุญได้ที่ ธนาคาร​กรุงไทย

เลข​บัญชี​: 822-0-60673-8

ชื่อบัญชี​ วัดเขาพระทอง

สอบถามเพิ่มเติมที่ พระมหาอารยนันต์ เบอร์โทร 094 -7952998

อานิสงส์การทำบุญ ด้วยการสร้างกุฏิ
ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมา ในเรื่องของความเป็นอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเอง จะปลอดภัยจากสัตว์ร้าย และอาวุธต่างๆ มีอายุยืนยาว

Copyright © 2021 KHAOPHRATHONGTEMPLE. All rights reserved.