เข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ห่างไกลโควิด

พระมหาอารยนันต์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ที่วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญได้ตามกำลังจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย บัญชี วัดเขาพระทอง เลขบัญชี 822-0-60673-8

#สอบถามเพิ่มเติมที่พระมหาอารยนันต์ เบอร์โทรฯ 094 -7952998

#คำถวายเทียนพรรษา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ปะทีปะยุคัสสะ, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

#ถวายเทียนอย่างไรให้ได้บุญ#คําถวายเทียนพรรษา และ ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ต้องกล่าวอย่างไร วันนี้แอดมินมีข้อมูลมาฝาก ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ หากพูดถึงวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา สิ่งแรกที่นึกก็คือวันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง หรือ พักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและการถวายเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น เพื่อจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา เพราะมีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งแอดมินก็ได้รวบรวมขั้นตอนและคำถวายเทียนพรรษาเอาไว้แล้ว จะมีวิธีการอย่างไรนั้น ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันค่ะ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Copyright © 2021 KHAOPHRATHONGTEMPLE. All rights reserved.